facebookChinese

Idioma

Articles

Maqueta - Quinta da bomba

Durant els anys 2014 a 2016, s'ha realitzat una completa remodelació de l'EDAR QUINTA DA BOMBA a Almada-Seixal (sud de Lisboa-Portugal) per adaptar-la als cabdals presents i fins ...

MBBR System Diagram

Els sistemes biològics de llit mòbil (MBBR) han experimentat un fort impuls als últims temps per la seva flexibilitat i senzillesa en obres d’ampliació de plantes depuradores...

BIOFILL tipus A negre

L'EDAR MUNICIPAL DE LA POBLACIÓ DE BALSARENY, L'EDAR D'UNA INDUSTRIA TÈXTIL I L'EDAR D'UNA EMPRESA FARMACÈUTICA MULTINACIONAL, LES TRES PROPERES A BARCELONA, SEGUEIXEN FUNCION...

Pharmaceutical industry (1989)

Una industria multinacional farmacèutica amb dos centres de producció en Catalunya (àrea de Barcelona) disposava de plantes depuradores de prestacions reduïdes. La nova legis...

BALSARENY PLANTA

La planta depuradora de la ciutat de Balsareny (Barcelona, Espanya) va ser la primera planta depuradora inaugurada a Espanya mitjançant el sistema de filtre percolador amb un fa...