facebookChinese

Idioma

Economia circular Embalatges i transport

El material s’envasa en sacs de plàstic serigrafiats de 166,66 litres o en saques de 3 m3 com es veu en les figures 1 i 2, per al transport terrestre o marítim es paletitza com es veu també a la figura 3.

A més dels embalatges anteriorment descrits, també preparem embalatges especials amb sacs de malla de polipropilè per a plantes domèstiques de llit submergit i també en gàbies de malla d’acer apilables  d’1 m3, figura 4. També es poden subministrar amb altres envasos especials segons demanda.

Veure com es realitza la càrrega i descàrrega dels embalatges

Les Modalitats de transport que oferim són:

  • CIF si es transport marítim fins al port de la ciutat que el client ens indiqui.
  • DAP (porta a porta) si es transport terrestre fins al domicili de el client o lloc de l’obra.
  • En el cas que el client faci el transport pel seu compte, el nostre servei finalitza un cop realitzada la càrrega en l’element de transport que el client enviï a la nostra fàbrica, sigui contenidor marítim o camió.

 

EMBALATGES (terrestre i marítim) per a  BIOFILL® TIPUS “A” i TIPUS “B”

Per al transport terrestre i marítim el material se serveix paletitzat segons els formats següents:

Palets de 1 m3 (6 sacos de  166,66 litres), quantitat mínima de venta
Pes net 37 Kg,  pes brut 52 kg.

Palets de 2 m3 (12 sacs de 166,66 litres)
Pes net  74 kg; pes brut 89 kg.

Palets de 2,33 m3 ( 14  sacs de  166,66 litres)
Pes net 86,21 kg, pes brut 101,21 kg.

Palets amb una saca o big bag de 3m3 (3000 litres)
Pes net 111 kg, pes brut 126 kg.

 

ENVASOS ESPECIALS PER A PETITES PLANTES DOMÈSTIQUES

Biofill® tipus A en sacs de malla (verds-220 boles), palets de 1,62 m3 ( 36  sacs de 44,94 litres)
Pes net 59,94 Kg, pes brut 74,94 Kg.

Biofill® tipus A en sacs de malla (grocs- 170 boles), palets de 1,25 m3 ( 36  sacs de 34,72 litres)
Pes net 46,25 Kg, pes brut 61,25 Kg.

 

EMBALATGES  (Terrestre i marítim) per a  BIOFILL® TIPUS “C” i TIPUS “C-2”

El material s’envasa en sac de plàstic serigrafiat de 100 litres o en Big Bag de 2,6 m3 i 3 m3
Els palets poden contenir els següents volums de material:

Palets de 1m3 (10 sacs de 100 litres), quantitat mínima de venta
Tipus C,  pes net 130 Kg, pes brut 145 Kg.
Tipus CT, pes net 135 Kg, pes brut 150 Kg.
Tipus C-2, pes net 176 Kg, pes brut 191 Kg.
Tipus C2T, pes net 187 Kg, pes brut 202 Kg.

Palets de 2m3 (20 sacs de 100 litres)
Tipus C,  pes net 260 Kg, pes brut 275 Kg.
Tipus CT, pes net 270 Kg, pes brut 285 Kg.
Tipus C-2, pes net 352 Kg, pes brut 367 Kg.
Tipus C2T, pes net 374 Kg, pes brut 389 Kg.

Palets de 2,4m3 (24  sacs de 100 litres)
Tipus C,  pes net 312 Kg, pes brut 327 Kg.
Tipus CT, pes net 324 Kg, pes brut 339 Kg.
Tipus C-2, pes net 422,4 Kg, pes brut 437,40 Kg.
Tipus C2T, pes net 448,80 Kg, pes brut 463,80 Kg.

Palets amb saca Big Bag de 3 m3 (3000 litres)
Tipus C,  pes net 390 Kg, pes brut 405 Kg.
Tipus CT, pes net 405 Kg, pes brut 420 Kg.
Tipus C-2, pes net 528 Kg, pes brut 543 Kg.
Tipus C2T, pes net 561 Kg, pes brut 576 Kg.

 

EMBALATGES (aeris) BIOFILL®  TIPUS ”C” i ” C-2”, mesures màximes permeses

Palets de 1,20 m3 (12 sacs de 100 litres)
Tipus C,  pes net 156 Kg, pes brut 171 Kg.
Tipus CT, pes net 162 Kg, pes brut 177 Kg.
Tipus C-2, pes net 211,20 Kg, pes brut 226,20 Kg.
Tipus C2T, pes net 224,4 Kg, pes brut 239,40 Kg.

 

Els nostres preus inclouen juntament amb el material, l’embalatge sigui del tipus que sigui i la càrrega sobre camió si és transport per carretera o dins del contenidor si és per transport marítim.

No s’inclou el servei fins el port de Barcelona, en el cas que el servei de transport no sigui CF.

Els clients que recullen ells mateixos el material a la nostra fàbrica, si ho desitgen poden fer-ho sense paletitzar, indicant-ho prèviament.