facebookChinese

Idioma

Farciment plástic d’alta eficàcia BIOFILL®

El farciment plàstic d’alta eficàcia BIOFILL® és fruit de l’estudi conjunt entre la Universitat i l’Empresa, intentant imitar la forma de farciments minerals, però buscant una gran superfície específica i a la vegada un gran volum lliure (paràmetre que no contenen els minerals), que permeti una fàcil adhesió de les colònies de microorganismes, sense impedir el lliure pas de l’aire. Així van sorgir les originals formes del farciment BIOFILL®.

La seva superfície irregular i rugosa, permet un major temps de contacte entre les dues fases, l’aigua i la pel·lícula biològica, al contrari dels farciments de perfils rectangulars i afavoreix una major adherència de la biomassa a la seva superfície.

El gruix del FILM BIOLÒGIC, s’autoregula per la anaerobiosi que es produeix en la part interna del mateix: quan l’oxigen no arriba a la capa més interna del film i quan el gruix del film és massa gruixut, es desprèn.

Avantatges del farciment plàstic BIOFILL® davant altres farciments

  • Plans orientats irregularment, que ralenteixen el pas de l’aigua.
  • Superfície rugosa que facilita l’adherència del film biològic.

Aplicacions

Els farciments plàstics BIOFILL®, tenen una amplia gama d’aplicacions. Visiti la pàgina de sectors d’aplicació i les fitxes tècniques de cada producte.