facebookChinese

Idioma

Farciment plàstic BIOFILL® tipus B i BR

El producte BIOFILL® tipus B sorgeix desprès de més de 15 anys d’estar fabricant el BIOFILL® tipus A, amb la finalitat de donar un producte alternatiu per a processos que necessitin menys superficie específica, amb un preu més econòmic. Aquest producte té una variant que és el BIOFILL® tipus BR (reforçat).

Ambdós productes tenen les mateixes geometries, les mateixes mides i la mateixa superfície específica. Les úniques diferències són el gruix de les seves parets i les seves aplicacions.

El producte BIOFILL® tipus B estàndard l’utilitzarem per a filtres percoladors on l’alçada de farciment no superi als 4 m. i en torres de rentat de gasos. El producte  BIOFILL® tipus BR, l’utilitzarem per a filtres percoladors on l’alçada de farciment superi els 4 m. i per a biofiltres d’aire. La seva resistència mecànica i el seu gran volum lliure, permet el pas d’aire a tractar. La seva gran superfície permet allotjar a les colònies de bactèries, que eliminaran els gasos volàtils.

Característiques principals
Superficie específica > 115 m2/m3
Volum lliure 96 %
Pes por m3 39 Kg
Nº de peces/m3 460
Diàmetre de la peça 160 mm
Pes per peça 85 gr
Pes per peça tipus BR 112.6 gr
Peso m3 tipus BR 51,8 Kg
Fabricat per injecció en PP
Compressió 370 Kg/m3
Temperatura màx. de treball 65 ºC
Resistencia a los hidrocarburos Bona
Resistència als àlcalis Excel·lent
Col·locació Desordenada

MICROCAT®

L’adició de productes MICROCAT® al procés, ajudarà a augmentar el creixement de la biomassa i de la nitrificació.

 • MICROCAT XP. Recomanable per a plantes industrials o plantes municipals que reben aigües industrials.
  Descarrega PDF
 • MICROCAT HX. Actua sobre matèries inhibidores.
  Descarrega PDF
 • MICROCAT XNL. Augmenta la capacitat de nitrificació.
  Descarrega PDF
 • MICROCAT DEN. Afavoreix la desnitrificació.
  Descarrega PDF
 • MICROCAT XF. Elimina els organismes filamentosos i afavoreix el retorn de fangs.
  Descarrega PDF