facebookChinese

Idioma

Farciment plàstic BIOFILL® tipus C® i CT®

El BIOFILL® tipus C® és el primer producte creat pel nostre Departament Tècnic per a sistemes biològics de llit fluïditzat (MBBR) amb biomassa fixa aerobis o anaerobis. Aquest producte instal·lat en moltes plantes de tractament és excel·lent per a l’ampliació de plantes depuradores que estan rebent un augment de càrrega respecte al disseny inicial.

El farciment plàstic BIOFILL® tipus C® va ser desenvolupat l’any 2005 en col·laboració amb departaments de la Universitat Politècnica de Catalunya i del CSIC. El disseny del farciment està pensat per poder allotjar una gran quantitat de biomassa a les seves parets (externes i internes) i cavitats, produint un important augment de rendiment en el tractament on s’apliqui.

Es fabrica en dues versions:   

 • Tipus C®, amb densitat per sota d’1
 • Tipus CT®, amb densitat superior a 1

 

 Àrees d’aplicació

Les seves àrees d’aplicació són molt àmplies:

 • Llits mòbils (MBBR), per l’ampliació de plantes depuradores d’aigües residuals (urbanes i industrials).
 • Plantes de tractament de les aigües residuals en l’agricultura (plantes recol·lectores i envasadores de llegums, tubercles, hortalisses i fruita).
 • Aqüicultura (piscifactories en general). En aquest segment, incloem també la regeneració de llacunes, rius i aigües subterrànies.
 • Tractaments anaerobis i altres.
 • Torres d’intercanvi (intercanvi químic, rentat de gasos, eliminació d’olors).

 

Característiques principals
Superficie específica > 460 m2/m3
Volum lliure 90 %
Nº de peces/m3 75.000
Diàmetre de la peça 28 mm
Pes per peça 1,7 gr
Pes per m3 estàndar 128 Kg
Pes per peça BIOFILL® CT 1.8 gr
Pes per m3 BIOFILL® CT 135 Kg
Fabricat per injecció en PP
Compressió 0 cm/500Kg
Temperatura màx. de treball 65 ºC
Resistència al hidrocarburs Bona
Resistència als àlcalis Excel·lent
Col·locació Desordenada

AVANTATGES

Els avantatges que presenta nostre producte davant a d’altres existents en el mercat:

 • És un producte fabricat per injecció.
 • Formes curvilínies i amb micro concavitats, que retenen les gotes d’aigua per un llarg temps.
 • Afavoreixen el creixement de la biomassa, que es fixa a les parets còncaves i rugoses de cada peça.

 

MICROCAT®

El BIOFILL® tipus C aconsegueix bones sinergies amb els productes. L’adició de productes MICROCAT® al procés ajudarà a augmentar el creixement de la biomassa i de la nitrificació.

 • MICROCAT DEN. Òptim per a desnitrificar en condicions anòxiques.
  Descarrega PDF
 • MICROCAT AL. Per a mantenir la transparència de l’aigua en piscifactories i estancs.
  Descarrega PDF