facebookChinese

Idioma

Farciment plàstic BIOFILL® tipus C-2® i C-2T®

El BIOFILL® tipus C-2® és una evolució del producte BIOFILL® tipus C, creat pel nostre Departament Tècnic per a sistemes biològics de llit fluïditzat (MBBR) amb biomassa fixa aerobis o anaerobis. Aquest producte instal·lat en moltes plantes de tractament és excel·lent per a l’ampliació de plantes depuradores que estan rebent un augment de càrrega respecte al disseny inicial.

Cada cop més creix la necessitat d’ampliar plantes de tractament d’aigües residuals existents en poblacions, que veuen incrementat el nombre d’habitants o que volen instal·lar un tractament terciari per l’eliminació de nitrogen. Quan no és possible l’ampliació física de la planta, sigui per falta de superfície disponible o per cost de la nova obra, la solució més indicada és la incorporació al sistema d’un farciment plàstic d’alta eficàcia i alta superfície. Per aquest motiu hem evolucionat el model anterior donant-li més superfície específica amb un disseny més compacte que afavoreix una millor fixació de la biomassa i una millor resistència als impactes entre elements.

Es fabrica en dues versions:   

  • Tipus C-2®, amb densitat per sota d’1
  • Tipus C-2T®, amb densitat superior a 1

 

 Àrees d’aplicació

Les seves àrees d’aplicació són molt àmplies:

  • Llits mòbils (MBBR), per l’ampliació de plantes depuradores d’aigües residuals (urbanes i industrials).
  • Plantes de tractament de les aigües residuals en l’agricultura (plantes recol·lectores i envasadores de llegums, tubercles, hortalisses i fruita).
  • Aqüicultura (piscifactories en general). En aquest segment, incloem també la regeneració de llacunes, rius i aigües subterrànies.
  • Tractaments anaerobis i altres.
  • Torres d’intercanvi (intercanvi químic, rentat de gasos, eliminació d’olors).

 

Característiques principals
Superficie específica > 590 m2/m3
Volum lliure 90 %
Nº de peces/m3 85.000
Diàmetre de la peça 25 mm
Pes per peça 2,1 gr
Pes per m3 estàndar 179 Kg
Pes per peça BIOFILL® C-2T 2.25 gr
Pes per m3 BIOFILL® C-2T 194 Kg
Fabricat per injecció en PP
Compressió 0 cm/500Kg
Temperatura màx. de treball 65 ºC
Resistència al hidrocarburs Bona
Resistència als àlcalis Excel·lent
Col·locació Desordenada